Sinds 01.07.2019 zijn onze nieuwe algemene voorwaarden van toepassing.