Privacy Policy

 Bij Leenders nv vinden we gegevensbescherming belangrijk. In dit privacybeleid vind je alle informatie over hoe wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze website www.leendersnv.be waarborgen. Indien je na het lezen van deze overeenkomst nog vragen hebt of je ondervindt problemen met onze diensten of website, dan kan je ons steeds contacteren via info@leendersnv.net.

Dit beleid is ook geheel in overeenstemming met de Global Data Protection Regulation (hierna GDPR) van 25 mei 2018.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Leenders nv kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik van de diensten van Leenders nv of omdat u deze achterlaat via het contactformulier op deze website.

Onder verwerken van gegevens verstaan we het opslaan, verzamelen, bewerken, kopiëren, doorgeven en verwijderen van gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is Leenders nv zelf.  

Hoe lang bewaart Leenders nv uw gegevens?

Leenders nv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand is gekomen. Gegevens van klanten mogen we permanent bijhouden. Deze vallen niet onder de GDPR.

Delen met anderen

Leenders nv verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In andere gevallen zullen we dit enkel doen na uw expliciete toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@leendersnv.net. Leenders zal zo snel mogelijk op uw verzoek antwoorden.

Beveiligen

Leenders nv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Leenders nv verzamelde gegevens, neem dan contact op:

Leenders nv
Industrieweg Noord 1182
3660 Opglabbeek
Telefoon: 089 85 53 91
Mail: info@leendersnv.net

(d.d. 24 mei 2018)